Prezes PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA