Zawiadomienie o wyborze dyrektora jednostki pomocniczej pn. Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński w oparciu wyniki postępowania konkursowego i rekomendacje Członków Komisji Konkursowej  podjął decyzję o wyborze dra Tomasza Poprawki  na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli  na najbliższą 4-letnią kadencję.