Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie