Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Dobrzyń na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 lutego 2018 roku powierzył prof. dr hab. Agnieszce Dobrzyń funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Romuald Zabielski

dokument PDF