Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 7 września 2019 r.