Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2019 r.