Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN