Wyniku konkursu na dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2019 r. powołał Panią dr. hab. Joannę Wojewodę-Budkę na Dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 czerwca 2023 r.