Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję