Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję