Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję