Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na 4-letnią kadencję