Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 11 kwietnia 2020 r.