Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora