Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2020 roku