Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko naukowe z funkcją ERA Chair holder w ramach projektu EU H20202 NANOPLANT