Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2020 r.