Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2020 r.