Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN