Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2021 r.