Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN na 4-letnią kadencję