Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku