Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN na 4-letnią kadencję