UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Wyniki konkursu na dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

W wyniku konkursu Prezes PAN powołał z dniem 1 stycznia 2021 r. Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Galosa na Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 grudnia 2024 r.