Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii / Pracowni Historii Muzyki IS PAN