Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pan ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego adiunkta w Zakładzie Integracji Europejskiej