Dyrektor PAN - Stacji Naukowej w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty