Polska Akademia Nauk ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. projektów ERC w Biurze ds. Doskonałości Naukowej

Polska Akademia Nauk

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Inspektor/Specjalista ds. projektów ERC
w Biurze ds. Doskonałości Naukowej 

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

działalność konsultacyjna w zakresie przygotowania i realizacji projektów naukowych finansowanych przez

Komisję Europejską, w szczególności grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC);

 • - działalność informacyjna i promująca granty ERC;
 • - organizacja szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą;
 • - współpraca z najlepszymi naukowcami europejskimi realizującymi i oceniającymi granty ERC;
 • - współpraca z instytucjami w innych krajach UE wspierającymi przygotowanie i realizację projektów ERC;
 • - współpraca z Komisją Europejską, MNiSW oraz innymi krajowymi i europejskimi agendami wspierającymi badania naukowe;
 • - reprezentowanie PAN w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN.

Wymagania niezbędne:

 • - wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów;
 • - umiejętność przygotowywania tekstów informacyjnych w języku polskim i angielskim;
 • - bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • - bardzo dobra obsługa programów MS Office (Excel, Power Point);
 • - zaangażowanie i samodzielność;
 • - bardzo dobra organizacji pracy własnej;
 • - umiejętność efektywnej komunikacji oraz działania pod presja czasu;
 • - umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 • - gotowość do odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Dodatkowym atutem będzie: 

 • - doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • - doświadczenie w przygotowywaniu lub realizacji projektów naukowych;
 • - ukończenie studiów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych. 

Oferujemy:

 • - prestiż;
 • - pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku;
 • - stabilne warunki zatrudnienia;
 • - niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys (inne informacje/dane kandydat podaje dobrowolnie);

Zastrzegamy sobie prawo wglądu na rozmowie rekrutacyjnej do dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje oraz wymagany staż pracy (min. 4 letni przy zatrudnieniu na stanowisku specjalisty).

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres e-mail: kadry@pan.pl do dnia  16 lutego 2018 r. z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną po zakończeniu naboru usunięte.

Więcej informacji o działalności Biura ds. Doskonałości Naukowej, znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa