PAN Biblioteka Kórnicka ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do wykonywania zadania opracowanie inkunabułów