Dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty