UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Wynik konkursu na Dyrektora PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 9 Decyzji Nr 30/2011 Prezesa PAN z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii o których mowa w art. 70 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk informuje, że w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę Pana Andrzeja Röhm na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie.

W wyniku powyższego konkursu Kanclerz Akademii z dniem 5 listopada 2019 r. powierzył Panu Andrzejowi Röhm stanowisko dyrektora wskazanej jednostki.