Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ogłasza nabór na stanowisko administracyjne w Dziale Organizacyjnym w IRWiR PAN