Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w Zakładzie Geodezji Planetarnej