Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Organizacyjnym w IRWiR PAN