Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: asystenta w Zakładzie Socjologii Wsi lub w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi