Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: profesora Instytutu w Zakładzie Ekonomii Wsi lub w Zakładzie Integracji Europejskiej