Dyrektor PAN - Stacji Naukowej w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko ADMINISTRATORA gotowego/wej do podjęcia pracy w wymiarze 1 etatu od stycznia/lutego 2021 r.