Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko specjalistka/-a ds. zamówień publicznych