Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego specjalisty 1/2 etatu w Biurze Finansów i Budżetu