Informacja w sprawie wyboru kandydata na Kanclerza PAN na kadencję 2019-2022

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 27/2010 Prezydium PAN z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie regulaminu wyboru kandydata na Kanclerza Akademii Prezes PAN ogłosił na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji organów Akademii nabór kandydatów na stanowisko Kanclerza PAN.

W dniu 23 listopada 2018 r. Prezes PAN, Prof. Jerzy Duszyński, w obecności Dyrektora Gabinetu Prezesa otworzył koperty z aplikacjami osób zgłaszających swoje kandydatury do objęcia stanowiska Kanclerza PAN. Po wnikliwej analizie dokumentacji Prezes PAN uznał, że wymagania związane z pełnieniem funkcji Kanclerza PAN spełnia mgr inż. Tadeusz Latała. Po rozmowie z kandydatem i zapoznaniu się z Jego koncepcją zarządzania Kancelarią PAN, w tym gospodarowania majątkiem Akademii Prezes PAN, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk postanowił wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o powołanie mgr. inż. Tadeusza Latałę na stanowisko Kanclerza PAN na kadencję 2019-2022.