Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.
Rada rozpatruje sprawy skierowane do niej przez Prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych Akademii lub członków Rady, w kwestiach istotnych dla funkcjonowania jednostek naukowych PAN.

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk
na kadencję 2019-2022

Przewodniczący Rady Dyrektorów:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
(Wydział IV Nauk Technicznych PAN)

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyrektorów:

dr hab. Lech Mankiewicz
Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
(Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka
Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
(Wydział IV Nauk Technicznych PAN)

 dr hab. Maciej Eder

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
(Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

dr hab. Rafał Kowalczyk

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN
(Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

dr hab. Hanna Krajewska

Dyrektor PAN Archiwum w Warszawie
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

dr hab. Celina Nowak

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

prof. dr hab. Cezary Sławiński

Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

(Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

prof. dr hab. Małgorzata Witko, czł. koresp. PAN

Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
(Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

prof. dr hab. Michał Witt

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

(Wydział V Nauk Medycznych PAN)

REGULAMIN powoływania oraz zakresu działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk

 

Obsługa administracyjna:
Gabinet Prezesa
22 182 61 34

Marta Pracka
e-mail: Marta.Pracka@pan.pl