UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen, celem ewentualnego udzielenia zamówienia na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji, zgłoszeniu na podstawie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiany sposobu użytkowania części obiektów budowlanych położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie piskim w gminie Ruciane-Nida i uzyskaniu zaświadczenia od organu o zmianie.