UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen celem ewentualnego udzielenia zamówienia na usługi Udostępniania elektronicznego systemu do składania i recenzji manuskryptów

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen celem ewentualnego udzielenia zamówienia na usługi Udostępniania elektronicznego systemu do składania i recenzji manuskryptów

Polska Akademia Nauk zaprasza do składania kalkulacji cenowej dla ww. usługi do dnia 30.11.2017 r.

Wymagania techniczne

System powinien co najmniej:
- umożliwiać przesyłanie i odbieranie plików z artykułami do recenzji,
- umożliwiać odbieranie załączników graficznych w najpopularniejszych formatach,
- wspomagać kontakt redakcji z autorami nadsyłanych prac oraz z recenzentami,
- umożliwiać integrację z CrossRef, CrossCheck/SimilarityCheck, iThenticate, Plagiat.pl, EBSCO, DOAJ, PubMed/MedLine, BioOne, POLindex i systemami płatności elektronicznych PayPal i DotPay,
- umożliwiać integrację z systemem do pobrania i nadania identyfikatorów DOI,
- umożliwiać dostosowanie do konkretnych wymogów poszczególnych redakcji,
- automatycznie generować pliki w formacie pdf ,
- umożliwiać ustawienie sprecyzowanych wymagań przy wprowadzaniu pracy do systemu,
- umożliwiać blokowanie możliwości wysłania pracy do redakcji z brakami formalnymi,
- umożliwiać przesłania redakcji listy sugerowanych recenzentów,
- w przypadku odrzucenia zaproszenia przez recenzenta umożliwiać podanie sugerowanych recenzentów,
- umożliwiać ustawienie automatycznych przypomnień do recenzentów,
- umożliwiać wyszukiwania recenzentów z bazy,
- umożliwiać generowanie statystki nadesłanych prac i recenzji oraz recenzentów,
- możliwość określenia czasu odpowiedzi na zaproszenie do recenzowania i czasu recenzji.

Informacje dodatkowe

Przewiduje się, że z systemu korzystały będą 42 redakcje (przewidywana liczba opublikowanych artykułów: 3 000).
Po otrzymaniu kalkulacji Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN dokona szacowania wartości zamówienia i, w przypadku posiadania środków, zaprosi Wykonawców do składania ofert.
Przewidywany czas trwania umowy: 12 miesięcy (1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.).

Kalkulacje cenowe należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30.11.2017 r. na adres:
Adam.Wicinski@pan.pl.
Ewentualne pytania do niniejszego zapytania należy kierować elektronicznie na powyższy adres e-mail.