UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen w postępowaniu na wykonanie: kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach położonych w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ul. Modlińska 105 wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach.