UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz nadzorem autorskim w zakresie prac wynikających z tych projektów w podziale na dwa zadania

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz nadzorem autorskim w zakresie prac wynikających z tych projektów w podziale na dwa zadania:
1. Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na rewitalizację elewacji zbytkowego budynku Oddziału PAN we Wrocławiu -  wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim
2. Zadanie nr 2 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rewitalizacji elewacji budynku PAN w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3