UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w systemie ochrony danych osobowych funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji w Kancelarii PAN, stosownie do nowych przepisów Unii Europejskiej

Polska Akademia Nauk w Warszawie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w systemie ochrony danych osobowych - stosownie do nowych przepisów Unii Europejskiej (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE z dnia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)- funkcjonującym obecnie w oparciu o rozwiązania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w Kancelarii PAN.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad1, 00-901 Warszawa
NIP: 525 12 75 083

2.    Przedmiot zamówienia : usługa  

3.    Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania zmian w dokumentacji wewnętrznej oraz wdrożenie ich w praktyce /min. audyt stosowanych rozwiązań, szkolenia, dokumentacja powierzenia obowiązków itp./ zgodnie z wymaganiami nowych przepisów Unii Europejskiej (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE z dnia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w Kancelarii PAN).
Obszar wdrożenia obejmuje Kancelarię PAN posiadającą siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki  /adres jak wyżej /w tym  8 oddziałów zamiejscowych na terenie kraju stanowiących integralną część Kancelarii PAN.
Obecnie w Kancelarii PAN funkcjonuje wdrożony w dniu 04  lipca 2016r. zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmujący następujące obszary:
      1.Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji tj.
      a/ Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
      b/Regulamin Bezpieczeństwa Informacji;
      c/Zapisy uszczegóławiające Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

      2. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych tj.:
      a/ Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych;
      b/ Regulamin Ochrony Danych Osobowych;
      c/ Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

4.    Miejsce oraz termin składania ofert:
- propozycje ceny należy przesłać, według załączonego formularza, na adres e-mail : Tamara.Rogowska@pan.pl
- termin składania ofert : do dnia 28 marca 2018r.

5. Osoba upoważniona do kontaktów:  
Tamara Rogowska  nr tel./22/ 182 68 34, e-mail Tamara.Rogowska@pan.pl.

6.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7.    Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku cen i oszacowania wartości zamówienia, a oferta nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy