UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk Biuro Organizacyjno-Majątkowe niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen wykonania usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej