UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen i ewentualnie wybór oferty na wykonanie czynności polegających na uprzątnięciu i wywozie wyrzucanych przez przypadkowe osoby śmieci z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 5/5 i 12/1 obręb 5 w miejscowości Jabłonna w woj. mazowieckim