UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen z możliwością wyboru oferty na wykonanie zadania pn. „Wymiana instalacji odgromowej w nieruchomości PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75 I etap”