UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk składa niniejszym zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen oraz wybór Wykonawcy i udzielenie zamówienia na wykonanie usługi wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Kłodno, gm. Sulęczyno, województwo pomorskie